Open Vld kan voorzittersverkiezingen uitstellen

Open Vld kan voorzittersverkiezingen uitstellen

Om uit het vaarwater te blijven van een eventuele regeringsformatie, kan Open Vld de voor eind maart voorziene voorzittersverkiezingen uitstellen. Een lid van het uitgebreid partijbestuur heeft die optie afgelopen maandag geopperd, maar een beslissing hierover is er nog niet genomen. Samen met vicepremier Alexander De Croo is partijvoorzitter Gwendolyn Rutten onderhandelaar voor Open Vld in de gesprekken rond een mogelijke regeringsvorming. Het vierjarige voorzittersmandaat van Rutten loopt echter eind maart af. De Open Vld-leden moeten dus in principe voor 26 maart opnieuw een voorzitter kiezen.

Die voorzittersverkiezing zou begin volgend jaar wel eens een vervelende slagschaduw kunnen werpen op eventuele formatiegesprekken waarbij Open Vld betrokken zou zijn. Uitspraken en stellingnames van kandidaat-voorzitters zouden de onderhandelingsruimte van Rutten en De Croo stevig kunnen beknotten. Mogelijk verzanden de gesprekken dan opnieuw, omdat er noodgedwongen op een nieuwe Open Vld-voorzitter gewacht moet worden.

De kwestie werd aangekaart op de vergadering van het uitgebreid partijbestuur. Maar er is nog geen beslissing. “Het partijbestuur moet de timing en de praktische organisatie nog bepalen”, is het enige commentaar van partijwoordvoerder Thomas Vanwing.

De beslissing is ook niet heel dringend. Tussen het openstellen van het voorzitterschap en de verkiezing zelf moet er volgens het partijreglement een termijn van minstens zes weken zijn. Aangezien de voorzittersverkiezingen maar voor eind maart zijn, heeft Open Vld nog weken de tijd om de afweging over een eventueel uitstel te maken.

Volgens de partijstatuten komt het de partijraad toe om te beslissen om de voorzittersverkiezingen al dan niet te verdagen. Dat uitstel kan voor maximum drie maanden.

bron: Belga