Een op de vijf werknemers in ziekteverlof zegt toch te kunnen werken

Ruim een op de vijf (22 procent) van de door ziekte afwezige werknemers geeft aan dat hij of zij tijdens zijn of haar langste afwezigheid van de voorbije twaalf maanden toch in staat was om te werken. En dat voor minstens een deel van de tijd, soms zelfs de volledige afwezigheidsperiode. Dat meldt hr-dienstverlener Securex woensdag op basis van een online enquête afgenomen bij 1.500 loontrekkenden in juli 2018. Bijna een derde van de werknemers in België die langer dan een maand om ziektereden afwezig waren, zegt dat hij of zij had kunnen én willen werken tijdens minstens een deel van die afwezigheid. Hun grootste drempels om het werk vroeger te hervatten, zijn een negatief doktersadvies (44 procent) en het ontbreken van de mogelijkheid om het werk geleidelijk te kunnen hernemen (19 procent). Securex ziet dan ook een zwaar onderbenut potentieel voor werkhervatting bij langdurig zieken.
“Door meer mogelijkheden voor aangepast werk aan te bieden, verhogen werkgevers de kans dat hun afwezige werknemers het werk eerder hervatten”, zegt Heidi Verlinden van Securex. “Het wordt tijd dat het ‘alles of niets’-principe wordt losgelaten en dat werkgevers hun afwezige werknemers die dat wensen hun job deels laten hervatten. Een volgende stap is nog flexibeler omgaan met werken tijdens afwezigheden, door bijvoorbeeld medewerkers toe te laten te werken op hun ‘goede’ dagen. Dat zou gemakkelijker zijn met een ‘flexibel doktersattest’, maar dit bestaat vandaag nog niet.”

Bron: Belga