Belg verdient bijna vijfde meer dan in 2010

Belga / N. Maeterlinck

Het bruto mediaan maandloon bedroeg in 2017 in België 3.140 euro. Dat betekent dat de helft van de voltijds tewerkgestelde werknemers minder verdient dan dat bedrag en de andere helft meer. Het gemiddelde brutomaandloon kwam in 2017 uit op 3.558 euro per maand en is daarmee sinds 2010 met 15% gestegen.

Statistiekbureau Statbel merkt op dat verder studeren loont. Loontrekkenden met een masterdiploma verdienen de helft meer dan de gemiddelde werknemer. Bovendien zagen bachelors en masters hun loon de voorbije jaren sterker stijgen in vergelijking met werknemers zonder een hogere opleiding.

Loon stijgt snelst bij directeurs

Ook de functie speelt een grote rol bij de omvang van het loonzakje: directeurs van grote ondernemingen zien hun loon het snelste stijgen (+21,6% op 7 jaar tijd). De loontoename was een pak lager bij ongeschoolde arbeiders in transport en opslag (+7,2%) en bij kassiers (+8,2%).

Petrochemie keert hoogste lonen uit

De grootste groep, namelijk 45% van alle werknemers, verdient een bedrag dat zich situeert tussen de 2.250 euro en de 3.250 euro bruto per maand. De petrochemie betaalt de hoogste lonen uit. De laagste lonen zijn terug te vinden bij eet- en drinkgelegenheden, verschaffen van accommodatie en de detailhandel.

Loonspanning neemt toe

Uit de cijfers blijkt ten slotte dat de loonspanning tussen de hoogste en laagste lonen toeneemt. Vooral hogere profielen zagen immers in de periode tussen 2010 en 2017 hun loon sterker dan het nationale gemiddelde toenemen.