Vlaming betaalt elk jaar 79 euro aan religie

Vlaming betaalt elk jaar 79 euro aan religie

Elke Vlaming betaalt jaarlijks 79 euro aan religie. Dat heeft Vlaams parlementslid Maurits Vande Reyde berekend. In 2018 ontvingen de erkende godsdiensten in Vlaanderen 474.621.366 euro aan belastinggeld, zegt de Open Vld’er. “Schaf de financiering door de overheid af. Die heeft wel wat beters te doen met dat belastinggeld.” Het bedrag van ruim 470 miljoen euro is samengesteld uit de Vlaamse, federale en lokale geldstromen die naar de godsdiensten gaan. De uitgaven voor godsdienstleerkrachten zijn met 271 miljoen euro de grootste post, de lonen en pensioenen van de pastoors waren goed voor 92 miljoen.
De totale Vlaamse uitgaven stegen van 287 miljoen euro in 2015 naar 329 miljoen in 2018. “Het is opmerkelijk dat ondanks het steeds verder afkalvende geloof en de daling van het aantal kerkgangers de Vlaamse uitgaven voor religie blijven stijgen”, zegt Vande Reyde.
Hij stelt voor de financiering door de overheden af te schaffen en door de schuiven naar de godsdiensten zelf. “De bisdommen hebben enorm veel financiële middelen. Laat hen de lonen van de pastoors en het onderhoud van de kerken betalen. En laten we van de les godsdienst een algemeen vak maken, in plaats van aan elke godsdienst zijn eigen leerkracht te geven. Dat is waanzin.”
In België zijn zes godsdiensten officieel erkend: de rooms-katholieke godsdienst, de orthodoxe, de israëlitische, de anglicaanse, de protestants-evangelische en de islamitische.

bron: Belga