Nog nooit zoveel crimineel geld in beslag genomen

Nog nooit zoveel crimineel geld in beslag genomen

Er staat ruim 584,5 miljoen euro op de rekeningen van de inbeslagnamedienst van justitie. Dat is een recordbedrag en al 110 miljoen euro meer dan vijf jaar geleden, zo schrijft De Tijd. Het gaat om geld dat magistraten en politiediensten over heel België in beslag namen tijdens hun strafonderzoeken en dat – in afwachting van een uitspraak – is overgebracht naar de rekeningen van het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (COIV).

Kamerlid Stefaan Van Hecke (Groen) heeft de cijfers opgevraagd bij minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Hij hekelt vooral de onduidelijkheid over wat met al dat inbeslaggenomen geld gebeurt. “Noch de minister van Justitie, noch de minister van Financiën weet waar dat geld naartoe gaat”, stelt hij.

bron: Belga