“Nieuwe fondsen nodig voor arme landen die geconfronteerd worden met klimaatrampen”

Nieuwe fondsen nodig voor arme landen die geconfronteerd worden met klimaatrampen

Aan de start van de klimaattop van de Verenigde Naties in Madrid zegt Oxfam dat het essentieel is om nieuwe en aanvullende financieringsbronnen te vinden, om arme landen te helpen de verliezen en schade door klimaatrampen te boven te komen. Die rampen dwongen het afgelopen decennium elk jaar 20 miljoen mensen uit hun huizen, en het zijn de mensen in arme landen die het grootste risico lopen. Uit Oxfams briefing ‘Forced from Home’ blijkt dat zeven van de tien landen met het hoogste risico op binnenlandse ontheemding door extreme weersomstandigheden kleine eilandstaten in ontwikkeling zijn. De economische verliezen die zij daardoor leden waren het afgelopen decennium goed voor 20 procent van hun nationaal inkomen, terwijl het gemiddelde voor landen twee procent bedroeg.

Oxfam zegt dat ontwikkelingslanden op de klimaattop zullen aandringen op de oprichting van een nieuw fonds om gemeenschappen te helpen herstellen en weer op te bouwen na klimaatschokken. De organisatie vindt dat die nieuwe en aanvullende financieringsbronnen er moeten komen. Rijke donorlanden laten de arme landen nu immers grotendeels in de steek, door hen zelf te laten opdraaien voor de stijgende kosten door extreme weerrampen.

“Regeringen kunnen en moeten Madrid belangrijk maken. Ze moeten zich inzetten voor snellere en diepere emissiereducties en ze moeten een nieuw ‘Loss and Damage’-fonds oprichten om arme gemeenschappen te helpen herstellen van klimaatrampen”, zegt Chema Vera, waarnemend directeur van Oxfam Internationaal.

bron: Belga