Prehistorische pup Dogor is dan toch geen hond of wolf

dogor
Foto Twitter

Wetenschappers breken hun hoofd over een dierenlichaam van 18.000 jaar oud. De pup is intact gebleven door de permafrost van Oost-Siberië. ‘Dogor’ zou op het eerste gezicht een hond of een wolf kunnen zijn, maar nu blijkt dat hij geen van beiden is.

Dogor betekent ‘vriend’ in het Jakoets (een minderheidstaal in Siberië). Het komt niet vaak voor dat paleontologen een stoffelijk overschot onder ogen krijgen dat de tand des tijds zo goed heeft doorstaan. Toch zijn het deze tanden die voor een heuse hersenbreker zorgen. Uit DNA-testen blijkt namelijk dat het dier geen tamme hond én geen wilde wolf is.

Siberische permafrostpuppy

Omdat Dogor al die tijd onder de Siberische permafrost heeft gelegen, is hij uitzonderlijk goed bewaard gebleven. Vanwege de lage temperaturen en het gebrek aan zuurstof onder de bevroren laag, is het lichaam nooit vergaan. Hierdoor zijn de neus, vacht en tandjes van het diertje, dat niet heel erg oud is geworden, nagenoeg volledig in tact gebleven.

Zoals gebruikelijk bij de vondsten uit de (pre)historie, wordt het weefsel door middel van koolstofdatering aan een bepaalde periode gekoppeld. Volgens onderzoekers van het Zweedse Centrum van Paleogenetiek is het lichaampje 18.000 jaar oud en leefde het raadselachtige wolfshondje tijdens de laatste ijstijd.

Normaal gesproken is het onderscheid tussen een hond en een wolf redelijk makkelijk vast te stellen. Maar in dit geval kon zelfs zeer uitvoerig DNA-onderzoek niet uitwijzen of het nu om een canis lupus (wolf) of een canis lupus familiaris (hond) ging.

Voorouder

“We hebben al veel data over het exemplaar verzameld, maar het blijft voor ons een mysterie. Het zou hierdoor wel eens mogelijk kunnen zijn dat we te maken hebben met een uitgestorven diersoort die de gemeenschappelijke voorouder van zowel honden áls wolven was”, legt David Staton van het onderzoeksteam uit bij CNN.

Stanton vertelt aan CNN dat puppy Dogor uit een periode komt die erg interessant is voor paleontologen. “We weten nog steeds niet precies wanneer mensen begonnen zijn met het domesticeren van honden. Er zijn sterke aanwijzingen dat dit ergens in die tijd geweest moet zijn. Nader onderzoek moet uitwijzen of het om een wolf, een hond of misschien wel iets wat er tussenin zit gaat.”

Bron: Metro Nederland