Economische missie China – UGent gaat samen met universiteit Shanghai onderzoek voeren naar Chinezen tijdens WOI

De universiteit van Gent en die van Shanghai hebben in de Chinese metropool een samenwerkingsakkoord getekend om een stukje vergeten geschiedenis te gaan onderzoeken. Het gaat meer bepaald om de aanwezigheid van tienduizenden Chinezen die tijdens en na Wereldoorlog I actief waren in West-Europa. Ook het ‘In Flanders Fields’-museum werkt mee. Tijdens en na WOI werkten naar schatting 40.000 Chinese arbeiders onder Frans contract en 95.000 onder Brits contract voor de logistieke ondersteuning van de Westerse troepen tijdens de oorlog en het opruimen van de slagvelden nadien. Ze worden “de sjouwers voor de oorlog” genoemd. Voor de Chinese arbeiders in België en Frankrijk was het doorgaans de armoede in toenmalig China die hen de verre reis naar Europa deed maken. Ze hoopten voldoende geld te verdienen om na de oorlog een beter leven op te bouwen in China.
Maar over hun aanwezigheid is nog maar weinig bekend. Enkel een honderdtal Chinese grafstenen in de Westhoek getuigen over hun rol in ‘de Groote Oorlog’. “De honderdste verjaardag van WOI is in China de aanleiding om dit stuk vergeten Chinese geschiedenis beter te onderzoeken”, luidt het bij de UGent. Die gaat nu met de universiteit van Shanghai en met het ‘In Flanders Fields’-museum een gezamenlijk onderzoekslaboratorium rond het thema opzetten.
Beide uniefs werkten in het verleden ook al nauw samen. Zo waren vorige zomer Chinese studenten in Ieper om er lezingen bij te wonen en onderzoek te doen naar de herkomst van Chinese arbeiders die in de Westhoek begraven liggen.

bron: Belga