Spoorbedrijven vragen meer geld van federale overheid

Spoorbedrijven vragen meer geld van federale overheid

De huidige dotaties van de overheid volstaan niet om de komende jaren een aantal noodzakelijke investeringen bij het spoor uit te voeten. Er zijn vele honderden miljoenen euro’s extra nodig, alleen al maar om het spoornet up-to-date te houden. Dat kregen de leden van de Kamercommissie Mobiliteit vandaag te horen van NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir en Infrabel-topman Luc Lallemand. De twee spoortoplui wezen op de “gigantische productiviteitswinsten” die de voorbije jaren zijn gerealiseerd bij NMBS en Infrabel, tegen de achtergrond van dalende dotaties. Maar nog meer interne besparingen zijn bijna niet mogelijk, klonk het. “De citroen van de productiviteitswinst in uitgeperst”, aldus Infrabel-topman Lallemand.

Bij de spoornetbeheerder verdwenen de voorbije vijf jaar niet alleen 4.000 banen, maar er werden ook vernieuwingswerken noodgedwongen uitgesteld. Daardoor moeten heel wat wissels, sporen en bovenleidingen dringend gerenoveerd worden. Alleen al om die inhaalbeweging te doen, is 99 miljoen euro per jaar nodig. Anders zullen op termijn lijnen moeten worden gesloten om veiligheidsredenen, klonk het.

Ook Sophie Dutordoir vraagt extra geld. “Als we voortdoen op basis van de huidige dotatie, verwachten we een tekort van 1,3 miljard euro tegen 2030 in het kader van de investeringen die we moeten doen”, stelde de NMBS-topvrouw in de commissie. Het gaat dan om geld om stations af te werken, perrons te verhogen, het veiligheidssysteem ETCS verder te installeren …

Beide toplui benadrukten nog dat de inspanningen van de voorbije jaren binnen de bedrijven resultaat opleveren. “Er is een positieve trend ingezet”, aldus Dutordoir: de stiptheid is fors verbeterd, de reizigersgroei versnelt en de klantentevredenheid neemt toe.

bron: Belga