Mystery calls zijn een maat voor niets

De mystery calls op de arbeidsmarkt leveren voorlopig geen enkel resultaat op. Tot nu toe werd er voor vier mogelijke gevallen van discriminatie een aanvraag ingediend om mystery calls uit te voeren. Slechts in twee gevallen kwam er toestemming, telkens konden er geen inbreuken vastgesteld worden. Dat blijkt uit een antwoord van minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) op een vraag van onder meer Evita Willaert (Groen), schrijft De Morgen. De wet op de mystery calls ging in april vorig jaar in voege, maar was eigenlijk tandeloos tot begin dit jaar. Pas dan kon de arbeidsinspectie ook echt aan de slag. Als er een vermoeden is van discriminatie bij sollicitaties, kunnen inspecteurs zelf solliciteren en nagaan of er inderdaad mensen worden uitgesloten om onwettige redenen.
Critici wijzen er echter al lang op dat de wet en de precieze mogelijkheden van de inspecteurs met opzet zo log in elkaar zitten dat het zo goed als onmogelijk is om met mystery calls discriminatie op te sporen.
Bovendien geldt de wet enkel voor twee specifieke vormen van discriminatie: op basis van ras of van gender. De inspectie mag dus niet nagaan of iemand een job geweigerd wordt door homofobie, omwille van een handicap of omdat die persoon te oud is.
“Het probleem is vooral dat we geen klachten krijgen om te onderzoeken”, zegt Miet Deckers, woordvoerster van minister Muylle. “De wet is ook nog maar een klein jaar operationeel.”

bron: Belga