Drempel tot rechter wordt hoger

Drempel tot rechter wordt hoger

In tien jaar tijd zijn verschillende financiële drempels tot de rechter verhoogd. Professor grondwettelijk recht Toon Moonen (UGent) bracht alle maatregelen voor het eerst samen en onderzocht wat de impact ervan is op het recht op toegang tot justitie en op juridische bijstand. De hoogste rechters zien die rechten steeds meer in gevaar komen, zo blijkt. Dat schrijft De Standaard. “Vooral de combinatie van de verschillende maatregelen doet de kritiek aanzwellen”, zegt Moonen. “Waar eerst nog waarschuwende taal werd gehanteerd, heeft het Grondwettelijk Hof recenter effectief schendingen van het recht op toegang tot de rechter en op juridische bijstand vastgesteld. Er is nood aan een langetermijnvisie op de kostprijs van justitie, die rekening houdt met deze rechtspraak.”

Ook het Netwerk tegen Armoede hamert op een consequenter beleid. “De toegang tot justitie is problematisch voor mensen in armoede. Dat is de laatste jaren nog moeilijker geworden. We roepen de toekomstige regering op om daar dringend iets aan te doen”, zegt David de Vaal.

bron: Belga