Geen hinder in Vlaamse ziekenhuizen

Geen hinder in Vlaamse ziekenhuizen

In de Vlaamse ziekenhuizen is er op de nationale stakingsdag in de (private) ziekenhuizen geen hinder te merken en wordt de minimale dienstverlening gegarandeerd, verzekeren de vakbonden. De vakbonden houden er vandaag sensibiliseringscampagnes en een bevraging bij de lokale werkgevers om hun eisen kracht bij te zetten. Volgens Margot Cloet, gedelegeerd bestuurder van werkgeverskoepel Zorgnet-Icuro was het niet nodig om in Vlaamse ziekenhuizen de minimale dienstverlening in te voeren omdat er overal genoeg personeel was. In het ziekenhuis Saint-Anne Saint-Rémi in Anderlecht, liep het even fout toen de directie de informatie van minimale dienstverlening pas ’s nachts had doorgegeven, waarna studenten de stakende werknemers naar verluidt moesten vervangen. De dienstverlening werd er ondertussen hersteld.

De hele dag vinden er acties plaats in de ziekenhuizen. Het gemeenschappelijk vakbondsfront wil op deze manier de vastgelopen onderhandelingen over de uitvoering van het federaal sociaal akkoord voor de gezondheidssectoren aankaarten, dat twee jaar geleden werd afgesloten.

Met een sensibiliseringscampagne hopen de vakbonden een sterk signaal te geven. “Daarnaast hopen we met een bevraging bij de lokale werkgevers de druk te verhogen op de werkgeversorganisaties”, zegt nationaal secretaris Jan-Piet Bauwens van BBTK. In geen enkel Vlaams ziekenhuis was er opvordering van personeel nodig, aldus Zorgnet-Icuro. Volgens Cloet waren de overgrote meerderheid van de actievoerders vakbondsafgevaardigden.

Aan Franstalige kant lijkt de oproep meer gehoor te hebben gekregen. Het personeel van een veertigtal zorginstellingen in Wallonië en Brussel nam deel aan de acties. De Waals-Brusselse tegenhanger van ACV Puls, CNE, spreekt van een “zeer grote mobilisatie”. Volgens de vakbond wordt de mobilisatie “in alle regio’s en sectoren zeer goed nagevolgd”. Bij alle acties begrijpen de werknemers en de patiënten de situatie en ondersteunen ze de beweging, aldus CNE.

In de namiddag zaten de Franstalige socialistische vakbond Setca, de tegenhanger van BBTK, en enkele Franstalige werkgeversorganisaties samen. Ze kwamen overeen om “zo snel mogelijk resultaat te boeken” in de onderhandelingen. Het Vlaamse Zorgnet-Icuro was niet aanwezig bij de besprekingen.

bron: Belga