Lucht in Vlaanderen steeds properder

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) stelt een duidelijke daling vast van fijn stof, stikstofdioxide, zwaveldioxide en zware metalen.
Belga / J. Jacobs

De voorbije jaren is de uitstoot van heel wat vervuilende stoffen afgenomen. De luchtkwaliteit in 2018 was beter dan een tiental jaar geleden. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) stelt een duidelijke daling vast van fijn stof, stikstofdioxide, zwaveldioxide en zware metalen.

De VMM raamt desondanks dat er jaarlijks ongeveer 4.100 voortijdige overlijdens zijn door de huidige fijnstofconcentraties in Vlaanderen. “Om de gezondheid te vrijwaren, zijn dus doorgedreven maatregelen nodig”, aldus de dinsdag verschenen nieuwsbrief van oktober.

Voor heel wat stoffen ziet de VMM een dalende trend in de uitstoot van vervuilende stoffen. “Zo daalde de uitstoot van fijn stof met meer dan een kwart ten opzichte van 2000, voor stikstofoxiden ging het bijna om een halvering. De uitstoot van zwaveldioxide bedroeg in 2017 nog een kwart ten opzichte van 2000. Vlaanderen haalt alle Europese emissiedoelstellingen voor 2017”, luidt het.

99 procent ademt te veel fijn stof in

Toch haalt Vlaanderen nog altijd de Europese jaargrenswaarde voor stikstofdioxide niet. Op zeven meetplaatsen in Antwerpen en op twee in Gent was er een overschrijding van de jaargrenswaarde. Het ging hierbij telkens om plaatsen in zogenaamde ’street canyons’ of met veel verkeer. De modelkaarten tonen dat luchtvervuiling niet enkel een probleem van de grote steden is. Ook in kleine steden en gemeenten komen dergelijke verkeersintensieve locaties voor. Tenslotte zijn er ook overschrijdingen van de Europese doelstellingen voor ozon, zwaveldioxide en arseen.

Vlaanderen haalt nog steeds niet de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie: zo woont niemand in een regio met voldoende lage ozonconcentraties, voor fijn stof woont minder dan 1 procent in een regio met voldoende lage concentraties.