Havenfusie – Gesprekken starten half december

Havenfusie - Gesprekken starten half december

De start van de onderhandelingen voor de opbouw naar een fusie tussen de havens van Antwerpen en Zeebrugge, staat gepland voor half december. Dat zegt Joachim Coens, CEO van de haven van Zeebrugge. “Het is in die gesprekken belangrijk dat we respect hebben voor de twee afzonderlijke biotopen die de havens vormen.” Volgens Coens zullen de raden van bestuur van beide havens vanaf half december samenzitten om een gemeenschappelijke strategie uit te bouwen en de drempels voor een verregaande samenwerking te definiëren. “Daarbij moet rekening gehouden worden met ons cliënteel en de verscheidenheid aan bedrijven die zich in onze havens bevinden.”
Een nauwe samenwerking met de haven van Antwerpen vindt Coens een goede zaak. “Samen met de Antwerpse haven zullen we onze sterke punten – energie, containers, de digitale transitie – nog verder kunnen uitbouwen. Daarnaast zal de ‘Main Port van A tot Z’ als één gesprekspartner met de Vlaamse overheid kunnen optreden.”

bron: Belga