Tom Meeuws buiten vervolging gesteld voor schriftvervalsing

Tom Meeuws buiten vervolging gesteld voor schriftvervalsing

De raadkamer in Antwerpen heeft Antwerps schepen Tom Meeuws (sp.a) vandaag buiten vervolging gesteld voor valsheid in geschrifte, misbruik van vertrouwen en het verstoren van het openbaar opbod. De raadkamer volgt daarmee de vordering van het parket. Op 7 februari 2018 ontving het parket van Antwerpen een aangifte van vervoersmaatschappij De Lijn wegens feiten van verstoring van het openbaar opbod door Tom Meeuws in de periode 2014-2015.

“De klacht handelde in het bijzonder over het opzettelijk en onrechtmatig bevoordelen van enkele Antwerpse ondernemingen in het kader van overheidsopdrachten die aangegaan werden door Tom Meeuws in zijn functie van regionaal directeur voor vervoersmaatschappij De Lijn in Antwerpen”, zegt het parket in een persmededeling.

Na de start van het onderzoek werd op 28 maart 2018 een onderzoeksrechter gevorderd voor valsheid in geschriften, misbruik van vertrouwen en het verstoren van het openbaar opbod. “De Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie van de Federale Politie voerde daarop een zeer uitvoerig en grondig onderzoek naar hoe enkele samenwerkingscontracten tot stand waren gekomen. Daarbij werden onder meer huiszoekingen uitgevoerd en werden betrokkenen meermaals verhoord”, aldus het parket.

Na het gerechtelijk onderzoek stelde het openbaar ministerie vast dat er geen aanwijzingen zijn dat Tom Meeuws strafbare feiten pleegde in het kader van deze contracten, ten voordele van zichzelf of anderen.

“Het dossier is vandaag voorgelegd aan de raadkamer. Het Openbaar Ministerie heeft gevraagd om Tom Meeuws buiten vervolging te stellen in dit strafdossier en de raadkamer heeft uiteindelijk beslist om de buitenvervolgingstelling uit te spreken”, besluit het parket.

bron: Belga