Drugs op school blijven een probleem

Drugs op school blijven een probleem

Het aantal drugsfeiten op scholen stagneert. Dat blijkt uit cijfers die CD&V-Kamerlid Franky Demon opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem. Elk jaar zijn er ongeveer 537 drugsfeiten op scholen, en dat aantal daalt de laatste drie jaar nog nauwelijks. “Dat is op zijn minst onrustwekkend te noemen”, zegt Demon. Het aantal drugsfeiten in onderwijsinstellingen stagneert de laatste drie jaar, stelt Demon vast. In 2016 werden er 568 feiten geregistreerd, in 2017 waren dat er 530 en in 2018 514. Het merendeel van de feiten – 83 procent in 2018 – speelt zich af in middelbare scholen, al wordt er in het hoger onderwijs gewoon ook veel minder gecontroleerd.

De cijfers zijn gebaseerd op het aantal pv’s dat op basis van drugsbezit is opgemaakt, en zeggen dus weinig over of de betrokken persoon ook effectief drugs gebruikt. Vooral cannabis is populair: in 2018 ging het om 406 feiten op 514, ofwel net geen 80 procent. In bijna 9 op de 10 gevallen zijn het jongens tussen 15 en 17 jaar oud die betrapt worden op drugsbezit.

Demon benadrukt dat er blijvende aandacht nodig is voor de problematiek, zowel op vlak van preventie als repressie. Daarnaast moeten drugs op school meer aandacht krijgen in de zonale veiligheidsplannen van de politie, vindt hij. “Het gevoel dat je gecontroleerd kan worden moet sterker aanwezig zijn.”

bron: Belga