Brussel zet in op zone 30, weginrichting en handhaving

Brussel zet in op zone 30

De verkeersveiligheidsbarometer van VIAS voor de eerste helft van 2019 bevestigt voor Brussels minister van Verkeersveiligheid Elke Van den Brandt (Groen) de uitdaging die er in het Brussels Gewest is op het vlak van verkeersveiligheid: “Het aantal verkeersslachtoffers moet echt fors omlaag. Zowel de reële verkeersveiligheid, als het veiligheidsgevoel van de weggebruikers moet echt versterkt worden.” Brussel zet in op de zone 30, nieuwe weginrichting en een betere controle en handhaving, stelt ze in een reactie. Uit de cijfers blijkt dat het aantal dodelijke slachtoffers in Brussel lichtjes daalt. Het totaal aantal verkeersslachtoffer daalt echter niet in Brussel, in tegenstelling tot in de andere gewesten. Het aantal ongevallen met fietsen blijft sterk stijgen, met maar liefst 16%.

De Brusselse regering voorziet voor deze legislatuur een aantal hefbomen om de verkeersveiligheid echt te verhogen, stelt Van den Brandt. “De algemene zone 30 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een belangrijke hefboom daarvoor. Dat maakt wel degelijk een groot verschil: bij een aanrijding tegen 50 km/u overlijden vier op de vijf mensen. Tegen 30 km/u is dat nog maar één of vijf. We gaan de straten ook anders inrichten, zodat autobestuurders vanzelf hun snelheid aanpassen. Op die manier ontstaan verkeersluwe wijken, gericht op de bewoners, en met een legitieme plaats voor alle weggebruikers”.

De regering wil ook de controle verhogen en de handhaving versterken. De minister verwijst naar het toenemend aantal fietsbrigades en de middelen die het Verkeersfonds vrijmaakt voor politiezones die werk maken van de handhaving van verkeersveiligheid. “De verschillende overheden in Brussel moeten daarvoor goed samenwerken. Met een betere infrastructuur, striktere verkeersregels en effectieve controle daarop, kunnen we de verkeersveiligheid echt doen verhogen in Brussel. Dat is een centrale doelstelling tijdens deze legislatuur, “besluit Elke Van den Brandt.

bron: Belga