Voka heeft maatregelen klaar om levenslang leren te boosten

Voka heeft maatregelen klaar om levenslang leren te boosten

De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka pleit voor een “totaalaanpak” om levenslang leren een forse boost te geven. Dat levenslang leren raakt volgens Voka in ons land immers niet echt van de grond, terwijl ondernemingen in de toekomst alle talent hard nodig zullen hebben. Zoniet dreigt een pak vacatures niet ingevuld te raken. Voka schuift zelf vijf maatregelen naar voren, met voorop een transitiefonds en een leerrekening. “Er wordt al decennia over gepraat, aan opleidingen en budget ontbreekt het niet, maar toch blijft echte impact uit”, zegt gedelegeerd-bestuurder Hans Maertens van Voka. “Onze ondernemingen betalen gemiddeld zo’n 1.400 euro opleidingskosten per werknemer, driemaal meer dan het Europees gemiddelde”. En toch loopt ons land volgens de Oeso achter op het vlak van impact en flexibiliteit. In de Scandinavische landen is bijna een kwart van de 30-plussers ingeschreven in het hoger onderwijs, in België minder dan 10 procent.

De organisatie dokterde vijf maatregelen uit om levenslang leren een succes te maken. Daarbij moeten overheid, werkgevers en werknemers elk hun verantwoordelijkheid opnemen. Zo moet er een transitiefonds komen waarin de krachten en financiële middelen worden gebundeld. Via dat fonds kan worden ingezet op de omscholing richting sectoroverschrijdende noden, zoals IT’ers, data-analisten, cybersecurity, operatoren, technici, verzorgers en verplegers.

Ook pleit Voka voor een leerrekening. Dat is een virtueel portaal, naar analogie met MyPension, waar een werknemers kan zien hoe het staat met zijn loopbaan en zijn al dan niet uitgeputte rechten. Een Vlaams workforcerapport moet een zicht bieden op welke jobs het meeste risico lopen te verdwijnen of drastisch te veranderen, en aansluitend welke opleidingsinspanningen nodig zijn.

Daarnaast wil Voka dat middelen voor ontslagvergoedingen en outplacement deels worden aangewend voor vorming en het voorkomen van ontslag. Tot slot moeten publieke onderwijsinstellingen worden aangespoord meer rekening te houden met werkende lerenden, en dat via een ruimer en flexibeler aanbod.

bron: Belga