Sp.a wil verlaging vennootschapsbelasting opschorten

Sp.a wil verlaging vennootschapsbelasting opschorten

Oppositiepartij sp.a lanceert een wetsvoorstel om de laatste fase van de verlaging van de vennootschapsbelasting op te schorten. “Zolang de begroting blijft ontsporen, is dit een onverantwoorde uitgave”, zegt Kamerlid Jan Bertels in De Tijd. De commissie Financiën van de Kamer begint morgen met haar werkzaamheden. Een van de eerste agendapunten is de verslechtering van de budgettaire toestand sinds de val van de regering. Volgens het jongste rapport van het monitoringcomité loopt het begrotingstekort zonder bijsturingen op tot 8,1 miljard euro in 2020 en tot 11,4 miljard in 2024.

De sp.a vindt dat het parlement niet kan stilzitten in afwachting van een nieuwe regering. “Terwijl de begroting ontspoort, stijgen de fiscale bijdragen van de gezinnen en dalen die van de bedrijven”, zegt Bertels in de krant.

Volgend jaar gaat normaal de laatste fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting in, waarbij het tarief voor de grote bedrijven verder daalt van 29 naar 25 procent. Die korting moest normaal gedekt worden door de afschaffing van de notionele intrestaftrek, maar door de lage rente brengt die afschaffing minder op dan gepland. En dus wil de sp.a ook de maatregel zelf bevriezen, “zolang we geen zicht hebben op hoe erg de toestand is”.

bron: Belga