Gebruik van Engels neemt af op sociale media

Gebruik van Engels neemt af op sociale media

Op sociale media neemt het gebruik van Engels in Vlaanderen en Nederland af, zo blijkt uit het eerste vervolgonderzoek naar de Staat van het Nederlands van de Taalunie. Het exclusieve gebruik van Engels neemt wel sterk toe aan de Nederlandse universiteiten, maar niet aan de Vlaamse universiteiten. Het onderzoek gaat elke twee jaar na welke talen inwoners van Nederland, Vlaanderen, Brussel en Suriname gebruiken in welke situaties. In 2016 vond de eerste studie plaats, en in 2018 werden een aantal aspecten als taalgebruik in het sociaal verkeer, op sociale media en in het hoger onderwijs herbekeken, en er werd aandacht besteed aan dialecten en regionale talen.

In Nederland en Vlaanderen blijft het Nederlands de dominante taal in het sociaal verkeer. “Van de Nederlandse respondenten zegt 85,2 procent altijd Nederlands te spreken met familie, vrienden en bekenden, en onder de Vlaamse respondenten is dat 90,6 procent. Het gebruik van het Fries wordt beduidend meer gerapporteerd. Vooral de jongere generaties (onder de 65 jaar) zeggen meer Fries te gebruiken.”

Opvallend is dat op sociale media het gebruik van Engels in zowel Nederland als Vlaanderen afneemt. “In Nederland van 27,0 pct naar 23,6 pct, in Vlaanderen van 24,6 pct naar 22,7 pct. In Brussel neemt het wel nog toe van 20,2 pct naar 24,7 pct”, stelt het onderzoeksrapport. “Deze afname blijkt aan Nederlandse zijde vooral op Facebook plaats te vinden, meer dan op Twitter. Een verklaring kan zijn dat in Nederland veel jongeren afhaken op Facebook, terwijl vooral zij bijdragen aan het gebruik van ook Engels. In Vlaanderen is de afname meer verspreid over alle sociale media.”

bron: Belga