“Dubbel technisch defect waardoor sein op groen stond, is perfect plausibel”

Dubbel technisch defect waardoor sein op groen stond, is perfect plausibel

Het is perfect mogelijk dat de P-trein die betrokken was bij de treinramp in Buizingen door een dubbel technisch defect door een groen sein is gereden zonder dat de verschillende registratie- en informaticasystemen dat opgemerkt hebben. Dat hebben de advocaten van de bestuurder van die P-trein deze namiddag gepleit. Volgens het verslag van de gerechtsdeskundigen staat het zo goed als vast dat de trein door een rood sein reed, maar de verdediging trekt die conclusie in twijfel. “Volgens de experts is het heel waarschijnlijk dat het sein op rood stond, omdat de registratiesystemen niet hebben geregistreerd dat het op groen stond”, zei meester Antoine Chomé. “Nochtans zeggen ze zelf dat bij een simulatie blijkt dat het bij een dubbel defect mogelijk is dat een sein op groen staat zonder dat dit zo wordt geregistreerd.”

Er zijn volgens de verdediging voldoende redenen om aan te nemen dat het sein wel op groen stond. Zo zou de treinbestuurder alle handelingen voorafgaand aan de ramp foutloos hebben uitgevoerd en had hij geen reden om uit het station van Halle te vertrekken als het sein op rood stond. Daarnaast was het bewuste sein al meer dan vier jaar niet meer onderhouden en was het in het bijbehorende seinhuis een janboel van jewelste, aldus de advocaat.

Volgens de technisch raadgever van de verdediging was de hele seininstallatie ook niet zoals het hoort en was een zogenaamd registratiesysteem waarop de experts zich baseren om te zeggen dat het sein niet op groen stond helemaal niet verbonden met het sein, pleitte meester Chomé. “De analyse van een van de latere incidenten met hetzelfde sein toont ook aan dat het informaticasysteem dat de treinen en signalen aanstuurt wel degelijk fouten maakt, in tegenstelling tot wat de gerechtsdeskundigen voorhouden. Toen heeft er zich dus een dubbel defect voorgedaan.”

bron: Belga