Gents stadsbestuur wil overgangsjaar voor aanmelden secundair onderwijs

Gents stadsbestuur wil overgangsjaar voor aanmelden secundair onderwijs

Het stadsbestuur van Gent wil een overgangsjaar voor het aanmelden in het secundair onderwijs volgens het nieuw inschrijvingsdecreet, omdat er nog te veel onduidelijkheid rond is. “Als het goed voorbereid wordt, kan online aanmelden de inschrijvingen vlot laten lopen. Maar er is nog geen standaardalgoritme en we vragen duidelijkheid over wie waarvoor verantwoordelijk is en met welk budget”, zegt de Gentse schepen van Onderwijs Elke Decruynaere (Groen). Op 24 april 2019 stemde het Vlaams Parlement een nieuw inschrijvingsdecreet. “Dat moet nog dit jaar in uitvoering gaan, maar er heerst nog veel onduidelijkheid. Zo heeft Vlaanderen bijvoorbeeld het nieuwe standaardalgoritme, de wijze waarop de vrije schoolplaatsen verdeeld worden, nog niet ter beschikking gesteld”, zegt het stadsbestuur. “We kunnen perfect de centrale tijdslijn toepassen, net als de verplichting om aan te melden waar een plaatstekort dreigt. Maar voor de andere aanpassingen is meer tijd en overleg aangewezen.”

In Gent moet het Lokaal Overlegplatform Gent Secundair, het overlegorgaan waar alle Gentse scholen in zetelen, op 6 november beslissen over de concrete invulling van een aantal zaken. “Vanaf maart melden leerlingen zich aan met het oog op het schooljaar 2020-2021. Het tijdig programmeren van het aanmeldingssysteem vraagt een goede planning, een duidelijk budget en een intensieve samenwerking met lokale besturen en schoolbesturen”, stelt de Stad Gent.

“Begin juli werden de grote steden en experts in Brussel uitgenodigd om hierover te praten. De zaken die volgens experts nog aanleiding konden geven tot verschillende interpretaties, zouden verduidelijkt worden. En dan was er nog de vraag wie moet instaan voor het programmeren en het budget. Maar sindsdien is het stil gebleven.”

bron: Belga