Waals regeerakkoord – Elio Di Rupo wordt Waals minister-president

Waals regeerakkoord - Elio Di Rupo wordt Waals minister-president

PS-voorzitter Elio Di Rupo wordt Waals minister-president. Dat laat de partij donderdagavond weten. Het ziet er naar uit dat hij niet langer mee zal onderhandelen op federaal niveau. In de Waalse regering krijgt de PS naast Di Rupo nog twee ministers. Christie Morreale wordt bevoegd voor Werk, Sociale Actie en Gelijke Kansen. Pierre-Yves Dermagne wordt minister van Lokale Besturen en Huisvesting.
In de Franse Gemeenschap mag de PS de minister van leerplichtonderwijs leveren. Dat wordt de Brusselse Caroline Désir, die sinds de verkiezingen in de Kamer zetelt. Frédéric Daerden, Kamerlid en zoon van, wordt minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Gelijke Kansen in de Franse Gemeenschap.
Of Di Rupo als Waals minister-president nog mee de onderhandelingen voor een federale regering zal voeren, valt te betwijfelen. De PS laat weten dat Jean-Claude Marcourt PS-onderhandelaar wordt. Marcourt is de sterke man van de Luikse PS. Hij was jarenlang Waals minister en tot nu toe nog minister in de Franse Gemeenschapsregering, bevoegd voor Hoger Onderwijs. Wellicht zal die taak uitvoeren samen met Paul Magnette, van wie waarnemers verwachten dat hij nu de nieuwe PS-voorzitter wordt.

bron: Belga