Katholiek onderwijs wil juridische duidelijkheid over toedienen zorg op school

Katholiek onderwijs wil juridische duidelijkheid over toedienen zorg op school

Een leerling met ADHD een pilletje geven, wanneer de ouders erom vragen? Een verband verversen bij een open wonde? Een vingerprik bij een diabetespatiëntje, omdat het kind zelf niet durft? Sondevoeding toedienen bij een leerling met een ernstige motorisch beperking? Het zijn taken waarvoor geregeld op leraren wordt gerekend, maar die juridisch gezien niet toegelaten zijn. Daarom biedt Katholiek Onderwijs Vlaanderen een werkbaar kader aan scholen die leerlingen de nodige verpleegkundige zorg willen toedienen, maar de onderwijskoepel vraagt ook een aangepaste juridische omkadering. “Vele scholen willen zorg kunnen bieden aan de leerlingen die daar nood aan hebben, maar de huidige wetgeving plaatst leraren in een grijze zone, zeker als het om verpleegkundige handelingen gaat”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
De federale en gewestelijke ministers van Volksgezondheid hebben al in 2017 een protocolakkoord over de uitoefening van de gezondheidszorg op school opgesteld, maar de concrete regelgeving blijft uit, en dit plaatst scholen vandaag voor een dilemma.
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft scholen intussen een document met handvaten bezorgd, volledig in de geest van het protocolakkoord. Een verpleegkundige kan de taken coördineren, de verantwoordelijkheid van de uitvoering ligt bij de bekwame helper, bijvoorbeeld een leraar die hiervoor opleiding volgde.
“Zolang de wettelijke verankering uitblijft, proberen we onze scholen zo goed mogelijk te ondersteunen, onder meer via dit kader”, zegt Lieven Boeve. Katholiek Onderwijs Vlaanderen ging ook in gesprek met verzekeringsmaatschappijen om de burgerrechtelijke aansprakelijkheid bij medische handelingen van leraren te verzekeren. Twee maatschappijen lieten al weten deze werkwijze te ondersteunen. Een wettelijk kader blijft nodig, zeker voor de strafrechtelijke aansprakelijkheid. In het protocolakkoord uit 2017 werd beloofd hiervan werk te maken. “Wij vragen dat de volgende regering deze belofte uitvoert, zodat het recht op onderwijs voor alle leerlingen waargemaakt kan worden”, besluit Boeve.

bron: Belga