Werkende vrouwen verdienen steeds meer

Foto Unsplash

Het gemiddelde beroepsinkomen van een werkende vrouw in Vlaanderen is sinds 2006 met 17% gestegen van 1.673 euro tot 1.956 euro netto per maand. Onder werkende mannen bleef de stijging in dezelfde periode beperkt tot 6%. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen.

Het netto beroepsinkomen van de werkende Vlaming is in 2018 gestegen naar gemiddeld 2.240 euro per maand. Dat is 9% meer dan de 2.064 euro per maand in 2006, een stijging van 0,7 procentpunt per jaar.

Maar omdat een mens ook kan verdrinken in een beek van gemiddeld 3 centimeter diep, is het nuttig verder te kijken dan enkel het gemiddelde cijfer. Zo blijkt uit de cijfers bijvoorbeeld dat het aantal mensen met hoge beroepsinkomens sinds 2006 duidelijk is gestegen en dat er steeds minder Vlamingen een inkomen hebben dat lager ligt dan 2.000 euro.

Enkele cijfers

In 2018 lag bij 42%van de bevolking het beroepsinkomen lager dan 2.000 euro per maand terwijl dat in 2006 nog ging om 53%. De groep met 1.000 tot 2.000 euro per maand telde in 2018 ruim 32% van de bevolking, in 2006 was dat nog 41%. Maar ook bij de hogere inkomens is er een verschuiving bezig. Zo had in 2006 maar 14% van de bevolking een inkomen hoger dan 3.000 euro per maand. In 2018 is dat cijfer gestegen naar 16%.

Vrouwen in opmars

Nog een opvallende tendens is de toename van het inkomen onder werkende vrouwen. Dat is sinds 2006 met 17% gestegen van 1.673 euro netto per maand in 2006 naar 1.956 euro in 2018. Het beroepsinkomen van werkende mannen ligt nog wel een stuk hoger, meer bepaald op 2.500 euro nette per maand, maar de stijging sinds 2006 bleef voor die werkende mannen beperkt tot 6%.