Waalse formatie – MR-parlementsleden keuren akkoord unaniem goed, ook bureau Ecolo positief

De drie Franstalige coalitiepartners hebben maandagavond hun instanties bijeengeroepen om zich in afwachting van de aanvaardingscongressen donderdag over het regeerakkoord voor Wallonië en de Franse Gemeenschap te buigen. De MR-parlementsleden keurden de teksten unaniem goed. Het bureau van Ecolo beoordeelde de akkoorden als positief. Bij de PS is nog het wachten op de afloop van het partijbureau. De parlementsleden van MR schaarden zich maandagavond unaniem achter de twee regeerakkoorden die PS, MR en Ecolo eerder op de dag sloten. De teksten worden nu nog aan de leden van de Mouvement Réformateur voorgelegd op een toetredingscongres dat donderdagavond in Namur-Expo plaatsvindt.
Uittredend Waals minister-president Willy Borsus behield maandag de spanning over zijn toekomst: stelt hij zich kandidaat om partijvoorzitter Charles Michel op te volgen – de uittredend premier wordt voorzitter van de Europese Raad -, of wordt hij de nieuwe minister-president van de Franse Gemeenschap?
Ook het politiek bureau van Ecolo kwam maandagavond bijeen om zich over de regeerakkoorden te buigen. De sfeer was “positief en geconcentreerd”, vertelde Waals parlementslid Bénédicte Linard, die wel eens genoemd wordt als toekomstig minister. “We hadden veel vragen en hebben vele antwoorden gekregen, met op ecologisch vlak grote stappen vooruit, maar ook op sociaal en economisch vlak”, vervolgde ze. Linard wees er ook op dat “de teksten niet dezelfde geweest waren zonder de ontmoetingen met het middenveld en burgergemeenschap”, die begin van de zomer werden georganiseerd door PS en Ecolo ter voorbereiding van de “klaproos”-nota.
Volgens haar waren er tijdens de onderhandelingen geen specifieke spanningen tussen de drie partijen.
Nu het politiek bureau de akkoorden positief heeft ontvangen, is het donderdag aan de algemene vergadering van Ecolo om zich uit te spreken. Waar dat zal gebeuren, is nog niet bepaald. “We moeten de militanten niet overtuigen; we moeten hen de afgesloten akkoorden uitleggen”, verklaarde co-voorzitter Jean-Marc Nollet maandagnamiddag.
Nadat de partijcongressen of algemene vergadering donderdag het licht op groen gezet hebben, worden vrijdag de namen gekleefd op de verschillende minister-posten. Vrijdagnamiddag worden dan de regeerverklaringen in de parlementen afgelegd. Begin volgende week volgt dan de vertrouwensstemming.

bron: Belga