Op dit tijdstip komen de meeste baby’s ter wereld

Op dit tijdstip komen de meeste baby's ter wereld
Foto Unsplash

Wanneer het einde van je zwangerschap nadert, lijkt de tijd tergend langzaam voorbij te gaan. Je lichaam staat letterlijk op barsten en je wil nu eigenlijk zo snel mogelijk bevallen. Je probeert de tijd te doden, maar tegelijk kan je ook niet té ver van huis gaan, want je weet nooit wanneer die kleine zich zal aandienen. Een nieuw onderzoek wijst uit dat je toch een gokje kan wagen wat betreft het tijdstip van je bevalling.

Natuurlijk is iedere bevalling anders, maar een nieuwe studie gepubliceerd in PLOS leverde toch interessante cijfers op. Aan de hand van de gegevens van vijf miljoen geboortes die plaatsvonden tussen 2005 en 2014 konden wetenschappers bepalen wanneer je baby het meeste kans maakt om geboren te worden. Belangrijk om te weten is dat de studie zich baseert op ‘normale’ geboortes. Bevallingen die plaatsvonden via een keizersnede of die in gang werden gezet tellen niet mee. Ook meerlingen werden niet meegerekend.

Veilig

Volgens het onderzoek zien de meeste baby’s het levenslicht buiten de kantooruren. 71% van de geboortes vindt plaats tussen 17 uur ’s avonds en 9 uur ’s ochtends. Het ‘populairste’ moment om te bevallen is 4 uur ’s nachts. Wat betreft de datum vallen 25 en 26 december dan weer het minst in de smaak. Dokter Peter Martin legt in het magazine Magicmaman uit hoe het komt dat de meeste vrouwen ’s nachts bevallen. “Wellicht heeft het te maken met de menselijke evolutie. Onze voorouders waren overdag in de weer met jagen, voedsel verzamelen en andere activiteiten. Tijdens de nachtelijke uren kwamen de gemeenschappen samen. ’s Nachts bevallen was dus een manier om zowel de moeder als het kind te beschermen.”