VN roept onder Belgisch voorzitterschap Myanmar tot de orde over situatie van kinderen

De Werkgroep Kinderen en Gewapende Conflicten van de VN-Veiligheidsraad, waarvan België sinds 1 januari voorzitter is, heeft de verantwoordelijken van Myanmar “tot de orde geroepen”. Zo wil ze een einde te maken aan de de schendingen van kinderrechten. De werkgroep nam conclusies aan over de situatie van kinderen in het gewapende conflict in Myanmar, laat de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken in een mededeling weten.
“De Veiligheidsraad roept partijen die zich daaraan schuldig maken, waaronder het leger van Myanmar, op om een einde te maken aan de schendingen en nieuwe te voorkomen”, klinkt het.
De werkgroep eist dat er “onafhankelijke en onpartijdige” onderzoeken en vervolgingen van schendingen komen om daders ter verantwoording te roepen. Myanmar moet samen met de VN samenwerken om maatregelen te nemen.
Volgens schattingen van Unicef zouden in 2019 460.000 kinderen in Myanmar rechtstreeks getroffen zijn door de conflicten of de natuurrampen. Ze zouden nood hebben aan “dringende humanitaire hulp”. Meer dan de helft (55 procent) leeft onder de armoedegrens en amper een op de vier heeft toegang tot sanitaire voorzieningen.
België wil een “voortrekkersrol” spelen in de strijd tegen schendingen van kinderrechten door gewapende conflicten. De komende maanden zal ons land in de VN-Veiligheidsraad de onderhandelingen voeren over de aanpak van kinderrechtenschendingen in Jemen, Afghanistan, Irak en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Eerder deze maand werd hierover al consensus bereikt met betrekking tot Syrië.

bron: Belga