Uitvoeringsbesluit moet taxilandschap hervormen op 1 januari

Uitvoeringsbesluit moet taxilandschap hervormen op 1 januari

De Vlaamse regering heeft vrijdag het uitvoeringsbesluit goedgekeurd dat moet toelaten dat het Vlaamse taxilandschap wordt hervormd op 1 januari. Vlaanderen hoopt met de nieuwe regels de taxi goedkoper te maken. Het taxidecreet, dat afgelopen voorjaar werd goedgekeurd in het parlement, schrapt de bestaande vaste tarieven. Exploitanten zullen in de toekomst zelf hun prijs kunnen bepalen. Lokale besturen kunnen wel tarieven bepalen voor ‘standplaatstaxi’s’, die klanten mogen oppikken aan bijvoorbeeld treinstations. Ook het quotum van 1 taxi per 1.000 inwoners verdwijnt, net als de beperking van het werkingsgebied tot het grondgebied van een gemeente. Taxi’s uit Antwerpen mogen nu bijvoorbeeld geen passagiers oppikken in Gent, waardoor ze vaak leeg moeten terugrijden.

Taxi’s zullen ook niet langer een klassieke meter aan boord moeten hebben. Klanten moeten wel een duidelijke afrekening krijgen, maar dat kan bijvoorbeeld ook met een app.

Het decreet kreeg veel kritiek, maar wordt toch onverkort uitgevoerd. De Vlaamse Mobiliteitsraad, een adviesorgaan van de regering, zag onder meer grote problemen in het onderscheid tussen straattaxi’s en standplaatstaxi’s. Het decreet voorziet in perimeters die standplaatsen voor taxi’s duidelijk afbakenen en voor te behouden voor de standplaatstaxi’s. Straattaxi’s mogen binnen die afgebakende zones geen potentiële klanten aanspreken, er niet rondcirkelen of stilstaan. Volgens de MORA komen daar problemen van voor zowel klanten, bestuurders als handhavers.

bron: Belga