Vlaamse feestdag: “Verdere aanpassing staatsstructuur is gewoonweg noodzakelijk”

Vlaamse feestdag: "Verdere aanpassing staatsstructuur is gewoonweg noodzakelijk"

“Een verdere aanpassing van onze staatsstructuur is niet alleen wenselijk, maar gewoon noodzakelijk”. Dat heeft Vlaams minister-president Liesbeth Homans vandaag gezegd tijdens haar 11 julitoespraak op de Kortrijkse Groeningekouter. Homans nam het woord confederalisme niet letterlijk in de mond, maar vindt wel dat Vlamingen en Franstaligen moeten beslissen “wat zij nog samen willen beheren”. “Al het overige moet worden opgedeeld, zodat Vlamingen en Franstaligen elk hun eigen beleidskeuzes kunnen maken”, aldus Homans. Een week na haar eedaflegging als eerste vrouwelijke minister-president van Vlaanderen mocht Homans dus vandaag in Kortrijk ook de traditionele 11 julitoespraak geven.

Homans gebruikte in haar toespraak een aantal klassieke ingrediënten voor een 11 julitoespraak: een verwijzing naar de Guldensporenslag van 11 juli 1302, een verwijzing naar de Vlaamse ontvoogdingsstrijd en de vraag naar meer Vlaamse autonomie. Homans is er na de verkiezingen van 26 mei nog meer dan voordien van overtuigd dat een “verdere aanpassing van onze staatsstructuur niet alleen wenselijk maar gewoonweg noodzakelijk” is.

“Dit vergt een hervorming waarbij Vlamingen en Franstaligen vastleggen waarover zij nog wel samen willen beslissen en wat zij nog wel samen willen beheren. Al het overige moet worden opgedeeld, zodat Vlamingen en Franstaligen eindelijk elk hun eigen beleidskeuzes kunnen maken”, aldus Homans.

Homans hamerde daarnaast ook op het belang van een geslaagde integratie van mensen met een migratieachtergrond. Om die integratie te doen slagen moeten nieuwkomers volgens haar verplicht worden “de grondslagen van onze open, democratisch samenleving te erkennen”. De kennis van het Nederlands is daarbij volgens Homans onontbeerlijk. “Nederlands leren is een noodzakelijke voorwaarde voor integratie”.

bron: Belga