Controleorgaan onderzoekt plannen voor camera’s met gezichtsherkenning op luchthaven

Controleorgaan onderzoekt plannen voor camera's met gezichtsherkenning op luchthaven

Het Controleorgaan op de Politionele Informatie start een onderzoek naar de plannen van de commissaris-generaal van de federale politie, Mark De Mesmaeker, om camera’s met gezichtsherkenning in te zetten op de luchthaven van Zaventem. Zelf houdt de politie vol dat voor dergelijke camera’s al een wettelijke basis bestaat. De commissaris-generaal lanceerde de plannen in weekblad Knack. Er zou al een akkoord over bestaan met de exploitant van de luchthaven. “Een wetswijziging is daarvoor niet nodig”, zei De Mesmaeker.

De wet op het politieambt, die van toepassing is op het cameragebruik door politiediensten, laat inderdaad toe om intelligente camera’s te gebruiken, waartoe camera’s met gezichtsherkenning behoren. Het is alleen zo dat er in de wet geen mogelijkheid is opgenomen om de gegevens die op die manier worden verzameld in een databank te gieten. Zo’n ‘technische gegevensbank’ werd bij een wetswijziging in 2018 enkel toegelaten voor ANPR-data, de data voor automatische nummerplaatherkenning.

In een vraag om verduidelijking zegt de federale politie dat het de bedoeling is om niet met zo’n gegevensbank te werken. “We gaan op specifieke plaatsen, on the spot en in realtime, foto’s van gekende daders vergelijken”, benadrukt woordvoerster Sarah Frederickx. “We gaan geen data opslaan, en creëren dus geen gegevensbank. Op deze manier blijven we binnen het wettelijk kader.”

Het Controleorgaan op de Politionele Informatie (COC), dat waakt over het politioneel cameragebruik, reageert toch terughoudend. “Het kan inderdaad als er niet met een gegevensbank wordt gewerkt”, zegt lid-raadsheer Frank Schuermans. “Maar het blijft een heikele zaak. Ook al worden de gegevens maar een fractie van een seconde opgeslagen, dan nog is er een probleem. Bovendien zou dat gebeuren bij duizenden burgers. Ze moeten toch eens uitleggen hoe ze dat precies willen doen.”

Het COC, dat de plannen vernam via de media, zegt dat ze evenmin al een gegevensbeschermingseffectbeoordeling heeft ontvangen van de federale politie en nog niet gevraagd is om advies, ook al is dat wettelijk verplicht. “Gezien een en ander en het feit dat het hier gaat om biometrische gegevens die als zogenaamde ‘gevoelige gegevens’ een extra bescherming verdienen, zal het COC een ambtshalve onderzoek opstarten”, klinkt het.

bron: Belga