Nieuwe schepen legt eed af in Linkebeek

Marco Schetgen ([email protected]) heeft maandagavond in Linkebeek de eed afgelegd als nieuwe schepen. Dat gebeurde tijdens een bij hoogdringendheid samengeroepen gemeenteraad. Het volstond dat een meerderheid van de gemeenteraadsleden aanwezig was op de zitting. Eerder op de dag had partijgenoot Yves Ghequiere bij gouverneur Lodewijk De Witte in Leuven de eed afgelegd als nieuwe burgemeester van de Vlaams-Brabantse faciliteitengemeente. Dat gebeurde in uitvoering van het arrest van de Raad van State van 2 juli, dat de beslissing van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) vernietigde om de voorgedragen burgemeesters in de faciliteitengemeenten niet te benoemen.
Een tweede gevolg van dat arrest was dat de gemeentebesturen van Linkebeek, Drogenbos, Sint-Genesius-Rode en Wezembeek-Oppem een bijkomende schepen konden aanduiden. In Linkebeek werd dat Marco Schetgen. Hij legde maandagavond de eed af. Dat was het enige agendapunt op de extra gemeenteraad.
“De gemeenteraadsleden moesten de benoeming niet goedkeuren”, zei burgemeester Ghequiere. “De enige vereiste was dat een meerderheid van hen aanwezig was.” Het college van burgemeester en schepenen in Linkebeek bestaat voortaan uit vier leden.

bron: Belga