België veroordeeld door Europees Hof voor de Mensenrechten

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft ons land veroordeeld omdat de redelijke termijn om gehoord te worden in een rechtzaak tegen een tolk die zich valselijk als advocaat uitgaf, niet gerespecteerd is. De man in kwestie krijgt een schadevergoeding van 800 euro. De zaak draait rond Jean Abboud, een Belgische man die in 1960 werd geboren en in Brussel woont. Tot 2002 werkte de man als beëdigd vertaler-tolk, voornamelijk voor rechtsbijstand aan asielzoekers. Eind 2002 kwam het tot een conflict met het rechtsbijstandskantoor van de Franstalige Brusselse balie over onkostennota’s die Abboud had ingediend. In 2003 werd klacht tegen hem ingediend wegens fraude, valse beschuldigingen en het zich onwettig voordoen als advocaat.

Pas in 2011 verscheen Abboud voor de rechtbank van eerste aanleg. Hij voerde aan dat de zaak niet ontvankelijk was, omdat de redelijke termijn was overschreden, maar de rechtbank aanvaardde dat niet. In 2014 werd hij veroordeeld tot twee jaar cel en een boete van 11.000 euro, waarvan telkens de helft met uitstel. Het hof van beroep bevestigde de veroordeling, maar legde hem een symbolische boete van 1 euro plus de gerechtskosten op.

Het Europees Hof van de Rechten van de Mens oordeelt nu dat België de redelijke termijn in de zaak niet heeft gerespecteerd. Abboud krijgt 800 euro schadevergoeding voor de gemaakte kosten.

Het is niet de eerste keer dat ons land door het Europees Mensenrechtenhof veroordeeld wordt voor het niet respecteren van de redelijke termijn in rechtszaken. België werd ook al verschillende keren veroordeeld voor de situatie in de gevangenissen en het niet voldoende motiveren van arresten van het hof van assisen.

bron: Belga