Brusselaars met buitenlandse roots vinden moeilijker werk, zelfs met gelijk diploma

Brusselaars met buitenlandse roots vinden moeilijker werk

Brusselaars met niet-Europese roots raken veel moeilijker aan de bak dan Brusselaars van Belgische origine. Zelfs bij gelijke diploma’s hebben Brusselaars van niet-Europese afkomst het moeilijker om een job te vinden. Dat blijkt uit een studie van view.brussels, het Brussels observatorium voor werk en opleiding. De studie kwam er op vraag van Brussels minister van Werk (in lopende zaken) Didier Gosuin (DéFI). In de strijd tegen discriminatie op de arbeidsmarkt had hij een diversiteitsmonitor vooropgesteld, die de invloed van origine op tewerkstellingkansen in kaart moest brengen.

Brussel kampt demografisch gezien immer met een zeer specifieke situatie. Het aandeel mensen van buitenlandse origine in de beroepsbevolking ligt er merkelijk hoger dan in de andere steden van ons land.

De nieuwe studie toont aan dat Brusselaars met roots buiten Europa oververtegenwoordigd zijn in de werkloosheidscijfers. De werkloosheidsgraad van Brusselaars met Maghrebijnse of Afrikaanse roots is drie tot vier keer hoger dan bij Brusselaars van Belgische origine. Wat opvalt in de studie is dat bij gelijk opleidingsniveau de doorstroomcijfers naar werk minder hoog zijn dan bij de Brusselaars met Belgische roots.

Vrouwen met afkomst buiten de Europese Unie zijn de meest kwetsbare groep. De ondertewerkstelling is het sterkst bij jonge vrouwen van Maghrebijnse en Turkse afkomst. Nochtans zijn ze gemiddeld hoger opgeleid dan hun mannelijke tegenhangers.

bron: Belga