Orde van Artsen en Geneeskunde voor het Volk sluiten akkoord

De Orde van Artsen en Geneeskunde voor het Volk (GVHV) hebben een akkoord bereikt waarmee ze de strijdbijl begraven. De Orde erkent de meerwaarde van de sociale geneeskunde van Geneeskunde voor het Volk en gaat akkoord dat de artsen het recht hebben om gratis geneeskunde te beoefenen, terwijl de artsen van GVHV zich ertoe verbinden om voortaan lidgeld te betalen aan de Orde van Artsen. Het akkoord wordt vrijdag aangekondigd in een dubbelinterview in De Artsenkrant. “Dit akkoord is het resultaat van jarenlange strijd voor ons model van sociale geneeskunde en voor een meer democratische gezondheidszorg waar de arts niet langer alle macht naar zich toetrekt, maar waar de belangen van de patiënt, de volksgezondheid en de maatschappij op de eerste plaats komen”, reageert Anne Delespaul, huisarts en woordvoerder van GVHV. “Vandaag is de positie van de Orde veranderd: patiënt en algemeen welzijn kwamen centraler te staan en er is nu erkenning voor onze forfaitaire manier van werken naast de prestatiegeneeskunde. Daarop beslisten wij om ook de Orde tegemoet te komen en zullen we vanaf vandaag wel ons lidgeld betalen”, licht Delespaul toe. De Orde verbindt er zich toe alle vervolgingen van niet-betalers stop te zetten.
Het conflict met de Orde dateert van de beginjaren van GVHV. De allereerste dokters voor het volk werden geschorst door de Orde omdat ze aan gratis geneeskunde deden (ze werkten tegen terugbetalingstarief). Na de artsenstaking in de winter van 1979-1980 beslisten 300 artsen, waaronder die van GVHV, hun lidgeld aan de Orde niet langer te betalen, waarop de Orde met deurwaarders reageerde.
De voorbije vijf jaar ontdooide het klimaat, met in 2014 excuses van voorzitter van de provinciale raad van de Orde van Oost-Vlaanderen Michel Bafort, die niet veel later het voorstel van GVHV om de prestatiegeneeskunde te vervangen door een vast artsensalaris voor alle artsen-specialisten steunde. Vervolgens kwam er een uitnodiging voor Geneeskunde voor het Volk om voorstellen in te dienen voor het herschrijven van de code voor medische deontologie. “In de nieuwe codex houdt de Orde rekening met onze voorstellen. Dat luidde een verandering in de organisatie in die we niet konden negeren”, zegt Anne Delespaul. Geneeskunde voor het Volk blijft wel kritisch. “De deontologische code beperkt zich nog te vaak tot ‘zorg over’ en ‘bescherming van’ de patiënten, in plaats van hun een eigen autonome plaats te geven zoals dat in de wet op patiëntenrechten beschreven staat”, luidt het.
Nederlandstalig ondervoorzitter van de Nationale Raad van de Orde van Artsen is verheugd dat GVHV opnieuw lidgeld betaalt. “GVHV levert op medisch vlak zeer goed werk. En ze zijn sociaal bewogen. Zo wordt de nieuwe code als het ware ter plekke ingevuld”, zegt hij in De Artsenkrant. “Beide partijen hebben water in de wijn gedaan en zijn naar elkaar toe gegroeid”.

bron: Belga