Fost Plus recycleerde in 2018 724.000 ton huishoudelijke verpakkingen

Fost Plus recycleerde in 2018 724.000 ton huishoudelijke verpakkingen

Materiaalinzamelings- en recyclagebedrijf Fost Plus heeft in 2018 bijna 724.000 ton huishoudelijke verpakkingen gerecycleerd, goed voor een recyclagepercentage van 92,8%. Dat is iets beter dan een jaar eerder, toen er 698.000 ton huishoudelijk verpakkingsafval, goed voor 89,1%, werd gerecycleerd. Dat blijkt uit het jaarverslag van de organisatie, die instaat voor de promotie, coördinatie en financiering van de inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval in België. Glas en papier-karton zijn het sterkst vertegenwoordigd. Ze zijn samen goed voor meer dan de helft van het totale gewicht van de verpakkingen die op de markt komen. Verpakkingen voor voeding en dranken vertegenwoordigen het leeuwendeel van de verpakkingen die in ons land op de markt komen, met 74 % van het totaalgewicht. Verpakkingen voor onderhouds- en hygiëneproducten volgen op een respectabele afstand.

“We recycleren nagenoeg al het glas, papier-karton en metaal dat door onze leden aangegeven wordt”, zo klinkt het. “In bepaalde gevallen ligt het recyclagepercentage zelfs boven 100%, onder meer omdat niet alle bedrijven die verpakte producten op de markt brengen aangesloten zijn bij Fost Plus. Bovendien kopen particulieren ook heel wat producten in het buitenland.”

Voor plastic verpakkingen bedraagt het recyclagepercentage ongeveer 42%. ‘Dit percentage zal de komende jaren sterk stijgen dankzij de uitgebreide PMD-inzameling’, zo voorspelt Fost Plus.

In 2018 zamelde Fost Plus per inwoner bijna 98 kilogram PMD, papier-karton en glas in. De cijfers bevatten zowel de materialen die huis-aan-huis werden ingezameld als op het containerpark. “De materialen omvatten niet alleen verpakkingen: bij het ingezamelde papier-karton zitten bijvoorbeeld ook kranten, tijdschriften en drukwerk. De totale ingezamelde hoeveelheden zijn lichtjes gedaald in vergelijking met 2017. De afgelopen jaren zagen we vooral de hoeveelheden papier-karton dalen, onder meer door de dalende verkoop van kranten en tijdschriften. Ook glas daalde lichtjes. De ingezamelde hoeveelheden PMD blijven verder stijgen.”

De hoeveelheid verpakking die op de markt komt, is licht gedaald tegenover 2017. “De cijfers zijn gebaseerd op de aangiftes van onze leden. De evolutie bevestigt de trend die we de voorbije jaren al zagen: waar het bruto binnenlands product verder blijft stijgen, blijft de hoeveelheid verpakking zo goed als stabiel.”

bron: Belga