KMI waarschuwt: “Wees voorbereid op de hitte”

KMI geeft advies over hittemaatregelen
Belga / N. Maeterlinck

Het KMI geeft voor de komende dagen een hittewaarschuwing. In het hele land geldt code oranje, met uitzondering van de kuststreek.

Het wordt zeer warm, benadrukt het KMI. “Bij dergelijke erg hoge temperatuurwaarden zullen bepaalde te nemen maatregelen voor behoeftige mensen noodzakelijk zijn: regelmatig drinken, zich lichter kleden, de dag in koelere ruimten laten doorbrengen, de gezondheidstoestand regelmatig opvolgen, licht verteerbaar voedsel (en in kleinere porties) tot zich nemen, en deuren en ramen gesloten houden om de warmte buiten te houden.” Wees voorbereid en volg de raadgevingen van de bevoegde overheid op, luidt de waarschuwing.

Ook opletten voor ozondrempel

Daarnaast laat de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) weten dat de combinatie van luchtvervuiling, de hoge temperaturen en het zonnige weer de volgende dagen zullen zorgen voor een toename van de ozonconcentraties. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe hoog de concentraties zullen oplopen en of de Europese informatiedrempel van 180 µg/m³ overschreden zal worden.

Extra aandacht voor kwetsbare groepen

Het Agentschap Zorg en Gezondheid heeft als gevolg de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteactieplan afgekondigd. De waarschuwingsfase moet er onder meer voor zorgen dat instellingen en organisaties die met kwetsbare groepen (zoals ouderen, kinderen en zieke mensen) werken, gepaste maatregelen treffen. “We vragen hen om hun interne warmteactieplan te activeren, met maatregelen zoals extra sensibilisatie bij hun publiek en personeel, aangepaste activiteiten en warmtewerende maatregelen.”

Voldoende drinken

De lokale besturen werken op twee manieren rond hitte, legt Nathalie Debast van de Vlaamse Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG) uit. Ze moeten enerzijds aan algemene preventie doen en er is aandacht voor de meer kwetsbare mensen, denk bijvoorbeeld aan kinderen of ouderen. “In de kinderdagverblijven gaat men zien dat de kinderen voldoende drinken en dat ze zeker beschermd zijn tegen de zon als ze buiten zitten, ook bijvoorbeeld door hoedjes of parasols.” “Bij de woonzorgcentra (WZC’s) is een hitteplan echt ingebakken in de structuur.” De WZC’s moeten dus een hitteplan hebben. Ervoor zorgen dat ouderen voldoende drinken kan een maatregel zijn, of voldoende koele ruimtes voorzien. Ook naar ouderen die alleen wonen, gaat er meer aandacht.