Vlaams minister Weyts en Machelen achter nieuwe plannen voor Uplace-site

Vlaams minister Weyts en Machelen achter nieuwe plannen voor Uplace-site

Vlaams minister van Mobiliteit en de Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA) en het gemeentebestuur van Machelen laten in een mededeling weten dat ze achter de plannen staan voor de ‘Broeksite’ zoals intendant Alexander D’Hooghe het project voor de ontwikkeling van de Uplace-site in Machelen voortaan wil noemen en vandaag voorstelde. Weyts zei in de marge van de voorstelling reeds te hopen “dat de Vlaamse regering dit meeneemt in het regeerakkoord”. “Ik hoop dat we, net zoals we in Antwerpen gedaan hebben, op basis van deze eerste aanzet voor een bredere consensus voor de toekomstige ontwikkelingen in de Noordelijke Kanaalzone met alle betrokken partijen aan tafel kunnen gaan op zoek naar gemeenschappelijke opportuniteiten en dat we het conflictmodel kunnen inruilen voor een samenwerkingsmodel. Dan kan de Broeksite transformeren van een schandvlek tot een gemeenschapsplek en kunnen ook andere sites ontwikkeld worden vanuit een sterke regionale visie”, aldus Weyts.

Ook burgemeester Marc Grootjans (CD&V) van Machelen is tevreden over het resultaat. “We zijn zeer tevreden dat deze consultatieronde geresulteerd heeft in een omvattende visie voor de Broeksite en haar omgeving. Na jarenlange stilstand kan de hele reconversiezone volledig in relatie worden gezet tot wat deze Kanaalzone nodig heeft. Het is nu aan ons als gemeente om een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan op te stellen waarvoor we vorig jaar de bevoegdheid kregen van de Vlaamse regering”, aldus Grootjans.

bron: Belga