Verkiezingen19 – Voorstel vliegwet is “provocatie te veel die werken met N-VA onmogelijk maakt”

Verkiezingen19 - Voorstel vliegwet is "provocatie te veel die werken met N-VA onmogelijk maakt"

Het voorstel van N-VA om de vliegwet voor Brussels Airport van bij de start van de nieuwe regering op papier te zetten en onmiddellijk bij het parlement in te dienen, is nog maar eens een provocatie die opnieuw aantoont dat het onmogelijk is om samen te werken met de partij. Dat stelt de Brusselse minister van Leefmilieu Céline Fremault (cdH) woensdagavond. Het was Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts die dat voorstel deed na vragen van Actie Noordrand, die actiecomités tegen vliegtuiglawaai groepeert uit de Noordrand van Brussel.
Actie Noordrand bevroeg de partijen of zij achter de uitvoering van het vonnis staan dat een Brusselse rechter op 30 mei vorig jaar uitsprak en waarbij deze de Belgische staat veroordeelde om op straffe van forse dwangsommen binnen 90 weken de aanpassingen aan de vliegroutes ongedaan te maken die ex-staatssecretaris Wathelet in 2013-2014 doorvoerde.
In zijn antwoord spreekt Weyts zich niet uit over het vermelde vonnis, maar beklemtoont hij wel dat de nieuwe vliegwet moet uitgaan “van het beginsel gelijke lusten, gelijke lasten en van objectieve, ongekunstelde principes, dus ook zonder het vrijwaren van geprivilegieerde no fly-zones in het Brussels Gewest”. “De Brusselse geluidsnormen zijn deloyaal en ronduit egoïstisch. Als deze onverkort gehandhaafd blijven, dan dient de financiering van het Brusselse Gewest ook maar op tafel te komen”, aldus Weyts.
Voor Fremault is dit nog maar eens een provocatie van N-VA. “Dit bewijst, door haar antidemocratische bedreigingen en voorstellen, dat het een partij is met wie het onmogelijk is om te werken”, stelt de Brusselse minister woensdagavond.
Ze zegt verontwaardigd te zijn door de bedreigingen van de N-VA aan het adres van het Brussels Gewest en wijst erop dat noch de federale minister van Mobiliteit François Bellot (MR), noch een N-VA-minister initiatief genomen heeft voor een overlegvergadering om een structurele oplossing te vinden voor de vluchten boven Brussel.
“Enkele dagen voor de verkiezingen zijn de voorstellen van de N-VA opnieuw provocerend. Eerst en vooral omdat ze de rechtspraak, die de vordering rond de geluidsnormen in Brussel bepaalt, in de wind slaan. De vordering is er om de gezondheid van de Brusselaars te beschermen, iets wat de N-VA vijf jaar lang niet belangrijk vond”, aldus Fremault.
Volgens de Brusselse minister lijden heel wat Brusselaars onder het lawaai van de vliegtuigen, wat volgens haar door verschillende studies bevestigd wordt.

bron: Belga