H3-vogelgriep uitgebreid naar veertigtal pluimveebedrijven

H3-vogelgriep uitgebreid naar veertigtal pluimveebedrijven

Het vogelgriepvirus van het type H3 – een voor de mens onschadelijke vorm – heeft zich de voorbije tien dagen verder verspreid. Op een veertigtal pluimveebedrijven is de vogelgriep intussen bevestigd, zo werd vandaag vernomen in de sector en bij het federaal voedselagentschap FAVV. De landbouworganisaties blijven pleiten voor een plan om besmette stallen te kunnen ruimen. Europa ligt vooralsnog dwars. Op 9 november meldde federaal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) dat de H3-stam van het vogelgriepvirus sinds begin april op 27 pluimveebedrijven was bevestigd. Dat aantal is sindsdien toegenomen tot een veertigtal bevestigde besmettingen, zeggen Boerenbond en de Landsbond van Pluimveehouders vandaag. De besmettingen zijn nog altijd geconcentreerd in West-Vlaanderen, voegt het FAVV toe. Daarnaast zijn er enkele besmettingen in Oost-Vlaanderen, en telkens eentje in de provincies Antwerpen en Luik.

In het Staatsblad werden vandaag enkele maatregelen gepubliceerd om de verspreiding van het H3-vogelgriepvirus tegen te gaan. In het ministerieel besluit gaat het onder meer over het ontsmetten van voertuigen in commerciële pluimveebedrijven, het beperken van de toegang tot de stallen en de afvoer en verwerking van mest uit bemestte stallen.

Een goede eerste stap, zeggen Boerenbond en de Landsbond van Pluimveehouders, maar zij blijven aandringen op een regeling voor “een gecoördineerde ruiming van besmette stallen”, aldus Boerenbond-woordvoerster Vanessa Saenen. Minister Ducarme had immers aangekondigd dat dieren die besmet zijn met het virus of symptomen ervan vertonen, geslacht zouden worden, en dat de betrokken pluimveehouders zouden worden vergoed.

Maar die regeling laat op zich wachten, volgens de Boerenbond omdat Europa er nog niet mee instemt. “Het voorstel om de ruiming te bekostigen met geld van de sector (via het sanitair fonds), wordt beschouwd als illegale staatssteun”, legt Saenen uit. Er is overleg bezig om toch met de ruimingen te kunnen starten. “Elke dag wat er niet drastisch kan worden opgetreden, is een dag extra dat de ziekte zich verder kan verspreiden”, besluit Saenen.

Het H3-vogelgriepvirus is volledig onschadelijk voor de mens en de voedselketen, benadrukt het FAVV. Het tast wel het pluimvee aan. Dieren worden depressief, leggen minder eieren of eten en drinken minder. Ze kunnen ook aan het virus sterven.

bron: Belga