Moskou verzacht toon over Raad van Europa

Moskou verzacht toon over Raad van Europa

Rusland heeft donderdag zijn toon over de Raad van Europa wat verzacht. Het het land lijkt er op te rekenen toch nog lid te blijven van de instelling, nadat Moskou eerder de betaling van het lidgeld aan de club van 47 Europese landen opschortte. Sergej Lavrov, de Russische minister van Buitenlandse Zaken, woont vandaag en morgen de jaarlijkse bijeenkomst bij van het Comité van de Ministers van de Raad van Europa in Helsinki.

“Rusland wil de Raad van Europa vrijwaren en versterken, want het is een van de meest respectabele internationale instellingen op het Europese continent”, zei Lavrov in een persmededeling. Volgens Lavrov zal de bijeenkomst in Helsinki “een bepalende rol spelen” in de toekomst van de Raad van Europa. Lavrov wijst er in zijn mededeling voorts nog op dat Rusland met zijn participatie aan het Europees Hof voor Mensenrechten in grote mate heeft bijgedragen aan de verbetering van het juridische en penitentiaire systeem in Rusland, alsook in het domein van de sport.

Rusland maakt sinds 1996 deel uit van de Raad van Europa, maar sinds het conflict met Oekraïne in 201 en de annexatie van de Krim, heeft de parlementaire vergadering van de Raad van Europa de Russische leden hun stemrecht ontnomen. Daardoor is een meerderheid van de rechters in het Europees Hof voor de Rechten van de Mens benoemd zonder instemming van Rusland. Van de weeromstuit schortte Rusland in 2017 zijn bijdrage van 33 miljoen euro aan de Raad – wat neerkomt op 7 procent van zijn budget – op. De Russische leden willen ook niet meer deelnemen aan de zittingen van parlementaire vergadering. Volgens de regels van de Raad riskeert een lid dat zijn bijdrage niet betaalt, na twee jaar de uitsluiting uit de club. Dat zou dan in juni zijn voor wat Rusland betreft.

Als er niets verandert, zal Moskou in juni ook niet deelnemen aan de verkiezingen van een nieuwe secretaris-generaal voor de organisatie. En dat zou de facto gelijkstaan met het vertrek uit de Raad van Europa. Woensdag heeft Lavrov gezegd dat de lidgeldkwestie niet op de agenda staat in Helsinki.

De Raad van Europa is overigens geen instelling van de Europese Unie, maar een intergouvernementele organisatie die vooral tot doel heeft in Europa de mensenrechten te beschermen, de culturele verscheidenheid te bevorderen en rassendiscriminatie en onverdraagzaamheid te bestrijden. Binnen deze organisatie werd onder meer het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) opgesteld.

bron: Belga