Meer kinderen krijgen de familienaam van hun moeder

Meer kinderen krijgen de familienaam van hun moeder

Het aantal kinderen dat de familienaam van de moeder krijgt, is vorig jaar fors gestegen. Dat blijkt uit cijfers die Open Vld-Kamerlid Sandrine De Crom opvroeg bij minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Het Laatste Nieuws en De Morgen berichten er vandaag over. Ouders kiezen in bijna negen op de tien gevallen nog steeds voor de naam van de vader. Sinds mei 2014 kunnen ouders voor de familienaam van hun pasgeboren kind kiezen uit vier opties: de familienaam van de vader, die van de moeder of een dubbele familienaam van beide met hetzij die van de vader, hetzij die van de moeder vooraan.

In 2018 kregen 5.773 kinderen de naam van de moeder. Op een totaal van 98.547 aangiftes is dat 5,86 procent. Een jaar eerder waren er meer aangiftes, in totaal 101.071. Toen werd er in 4.295 gevallen (of 4,25 procent) voor de familienaam van de moeder gekozen. In verhouding gaat het om een stijging van bijna 40 procent. “Mogelijk ligt dit aan het feit dat er meer en meer alleenstaande mama’s zijn, maar dat kunnen we niet met zekerheid zeggen”, zegt De Crom.

De dubbele naamgeving wint ook aan populariteit. “We zien sinds 2015 een stijging in de dubbele naamgeving. Vooral in het Waals gewest zien we vaak de dubbele familienaam opduiken”, zegt De Crom.

In 2018 zijn ook 2.431 verzoeken tot naamsverandering ingediend: 999 verzoeken tot voornaamsverandering, 1.220 verzoeken tot naamsverandering en 212 verzoeken tot naams- en voornaamsverandering. In dat jaar werden 1.831 dossiers aan de minister voorgelegd: 999 dossiers voornaamsverandering en 832 dossiers naamsverandering. Veertien voornaamsveranderingen en 93 naamsveranderingen werden geweigerd.

bron: Belga