Calvo dringt bij Michel aan op duidelijkheid over grondwet

Calvo dringt bij Michel aan op duidelijkheid over grondwet

Groen-fractieleider Kristof Calvo roept premier Charles Michel op om nog deze week duidelijkheid te verschaffen over de lijst van te herziene grondwetsartikelen. “Het is al langer duidelijk dat er binnen de regering verschillende meningen zijn. Maar dit zo laten aanslepen is voor niemand goed. Er is ernstig werk geleverd in de parlementen. Het zou een regering in lopende zaken zonder een meerderheid sieren als ze die lijst zou overnemen”, zegt hij. Kamer, Senaat en regering moeten elk de artikelen van de grondwet aanduiden waarvan zij vinden dat die de volgende legislatuur gewijzigd mogen worden, als daar dan een tweederdemeerderheid voor gevonden wordt. Net voor de paasvakantie keurde de Kamer een lijst met zowat veertig artikelen goed. De lijst die de Senaat goedkeurde, week licht af van de lijst van de Kamer.

De regering moet in de feiten finaal de knoop doorhakken. Premier Charles Michel zei al meermaals dat hij de lijsten van het parlement niet noodzakelijk zal overnemen en dat hij elk “communautair risico” wil vermijden.

Toch vindt Groen-Kamerlid Kristof Calvo dat Michel de knoop moet doorhakken. “Ook wij passen voor institutionele avonturen, maar de lijst opgesteld door de parlementen bevat net heel wat positieve zaken. Bijvoorbeeld het artikel voor een klimaatwet is cruciaal. Maar om die mogelijk te maken, moet de regering de lijst van Kamer en Senaat wel overnemen”, aldus Calvo. Hij dringt er bij Michel op aan “nog deze week duidelijkheid te verschaffen”.

bron: Belga