Sp.a voert met handstofzuigers actie voor schone lucht in Antwerpen

De partij sp.a heeft op het Theaterplein in Antwerpen actie gevoerd voor schone lucht. Kandidaten op de Europese lijst, met lijsttrekker Kathleen Van Brempt op kop, probeerden met handstofzuigers de lucht op de zaterdagmarkt op ludieke wijze weer schoon te krijgen. De partij wilde zo haar voorstellen voor propere lucht in de verf zetten. “Want schone lucht is een basisrecht voor iedereen”, klinkt het bij de sp.a.

In de EU sterven jaarlijks 400.000 mensen als gevolg van slechte luchtkwaliteit. Negentig procent van de stedelingen ademen ongezonde lucht. Ook in steden als Antwerpen en Brussel is dit het geval. Sp.a trekt met een aantal voorstellen naar de Europese verkiezingen om de lucht weer proper te krijgen.

“Er zijn striktere Europese normen nodig, die minstens opgetrokken moeten worden tot die van de Wereldgezondheidsorganisatie. Europa moet bovendien de bevoegdheid krijgen om op te treden tegen een overschrijding van die normen”, aldus de sp.a.
De partij vindt dat er maximaal geïnvesteerd moet worden in de uitbouw van het openbaar vervoer als alternatief voor de wagen. Voor jongeren tot 18 jaar moet openbaar vervoer bovendien gratis zijn.
Sp.a wil elektrische wagens voor iedereen beschikbaar en betaalbaar maken, want als het van de partij afhangt, wordt de laatste auto met een verbrandingsmotor in 2035 verkocht. Tegen 2050 moet de transportsector klimaat-neutraal zijn. De fiscale gunstregimes voor de luchtvaartsector wil de partij afschaffen, zodat de opbrengst gebruikt kan worden voor een kwaliteitsvol Europees treinnetwerk.
Sp.a wil voorts af van de subsidies voor fossiele brandstoffen en wil de kolencentrales in Europa laten uitdoven. “De gezondheid van de burgers primeert op de belangen van de industrie. We schrappen ongegronde gunstmaatregelen en investeren in innovatie zodat de Europese industrie kan evolueren naar een duurzaam model. Wie de spelregels aan z’n laars lapt, kan rekenen op fikse boetes.”

bron: Belga