“Energiebeleid federale regering is erg ambitieus geweest”

Energiebeleid federale regering is erg ambitieus geweest

Federaal minister van Energie, Marie Christine Marghem (MR), verwerpt vandaag de beschuldigingen als zou de federale regering in haar energiebeleid een gebrek aan ambitie aan de dag hebben gelegd. Topvrouw van het offshore-windpark Rentel Nathalie Oosterlinck, zei een en ander gisteren in de marge van de officiële inhuldiging van het park. “De beweringen van mevrouw Oosterlinck zijn ongegrond, de regering is zeer ambitieus geweest”, zegt Marghem. Marghem maakt van de gelegenheid gebruik om de verwezenlijkingen in de verf te zetten. “De regering heeft de onderhandelingen over de offshore afgerond, waardoor België tussen nu en 2020 een capaciteit van 2,2 GW op zee kan installeren en waarmee ons land de Europese verplichtingen nakomt.”

Daarnaast heeft de regering “een kader vastgelegd voor een aanbestedingsmechanisme, zodat concessies nu worden toegekend aan windbedrijven op basis van concurrentie om de beste technologie tegen de beste prijs te verkrijgen.”

“Door de capaciteit van de toekomstige nieuwe parken kan ons land een (capaciteit van) 4 GW op zee bereiken en zo kunnen we onze plaats als internationale leider bevestigen”, vervolgt de minister.

Oosterlinck had dinsdag tijdens de inhuldiging van Rentel gezegd dat de volgende federale regering een ambitieuzer energiebeleid moet voeren, met een duidelijke visie en een consequente uitvoering.

bron: Belga