Europese werkgevers staan achter klimaatneutraliteit tegen 2050

Europese werkgevers staan achter klimaatneutraliteit tegen 2050

BusinessEurope staat achter de ambitie om het continent klimaatneutraal te maken tegen 2050. Dat meldt de Europese werkgeverskoepel vandaag in een persbericht. De werkgevers hameren er wel op dat de energieprijs betaalbaar moet blijven en dat iedereen inspanningen zal moeten leveren. “De Europese zakenwereld staat achter de Europese ambitie om de uitstoot van broeikasgassen tot nul te reduceren om de doelstellingen van het klimaatakkorod van Parijs te halen. De bedrijven doen grote intvesteringen en zijn bereid om met regeringen en de samenleving samen te werken om klimaatneutraliteit te bereiken”, zo stelt directeur-generaal Markus Beyer van BusinessEurope.

De werkgeverskoepel, waartoe ook het VBO behoort, stelt wel voorwaarden. Zo moet Europa werk maken van een investeringsstrategie en moet er voldoende energie tegen een betaalbare prijs beschikbaar zijn. De koepel hamert voorts op het belang van een stevig draagvlak bij de burgers. Ook moeten andere werelddelen een ambitieus klimaatbeleid voeren om de concurrentiepositie van Europese bedrijven te beschermen. Een belasting op CO2 ziet Beyer niet zitten. Hij verkiest marktinstrumenten, zoals de handel in uitstootrechten.

De Europese Commissie presenteerde vorig najaar haar strategie om de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Het kadert in de globale doelstelling van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius. Onder de lidstaten is er echter nog geen overeenstemming over de doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050.

bron: Belga