Nieuw protocol voor parket, politiezones en ziekenhuizen in Limburg

De Limburgse politiezones, ziekenhuizen en het parket verzamelen vrijdag in de ambtswoning van gouverneur Herman Reynders om een akkoord te ondertekenen voor een efficiëntere samenwerking. De partners maken onder meer afspraken over het medisch attest en verslag, de procedure bij opsporing van vermiste personen, het verlenen van voorrang op spoedgevallen en geweld tegen spoedgevallendiensten. Vertegenwoordigers van de partners ondertekenen vrijdag een protocol om hun onderlinge samenwerking te verbeteren. Het akkoord is onder meer noodzakelijk door de invoering van de nieuwe Europese privacywetgeving in mei 2018. Samen met het bestaande wettelijk kader zorgt dat in de praktijk voor moeilijkheden. Zo is er vaak geen operationeel antwoord op probleemsituaties die zich voordoen tussen een spoeddienst en de politie op het vlak van de uitwisseling van patiëntgebonden informatie. De Limburgse Orde der Artsen heeft alvast een positief advies gegeven.
De partners maken afspraken rond het medisch attest in het kader van een politieonderzoek. Zo kunnen artsen onder strikte voorwaarden een ‘specifiek medisch attest’ afleveren, waarin ze, zich houdend aan het beroepsgeheim, enkel de elementen vermelden die nodig zijn voor het onderzoek. De spoedarts kan ook een ruimer medisch verslag opmaken, waarbij de patiënt zelf of zijn vertegenwoordiger beslist om het al dan niet aan de politie te overhandigen. Daarnaast kan een officier van de gerechtelijke politie bij een onrustwekkende verdwijning alle ziekenhuizen contacteren. De spoedarts kan de opsporing dan stop laten zetten wanneer de vermiste persoon in het ziekenhuis werd opgenomen.
Verder beslissen de partners dat de spoedarts – afhankelijk van de urgentiegraad van andere patiënten – voorrang kan verlenen aan een patiënt onder politiebegeleiding of aan een gekwetste politieagent. Indien de patiënt die onder politiebegeleiding wordt binnengebracht als een potentieel gevaar wordt beschouwd, blijft de politie aanwezig in de onmiddellijke omgeving. Ook de spoedarts kan dat vragen, terwijl oproepen aan 101 in geval van dreigende fysieke agressie op spoed eveneens de hoogste prioriteit krijgen.

bron: Belga