Eerste transititiehuis komt in Mechelen

In september opent in Mechelen het eerste transitiehuis. Gedetineerden die specifiek geselecteerd worden kunnen het laatste deel van hun straf doorbrengen in zo’n transitiehuis. Na plaatsbezoeken en gespreksrondes viel de keuze voor het pilootproject op het project “Sterkhuis”, van G4S Care en Exodus Nederland. Dat meldt minister van Justitie Koen Geens zaterdag. “Een gedetineerde moet de kans krijgen zich voor te bereiden op een eventuele re-integratie in de maatschappij”, zegt Geens. “In een transitiehuis krijgt de gedetineerde naar het einde van zijn straf de kans om daar intensief aan te werken.” Eind 2016 keurde de regering al het masterplan gevangenissen en internering goed. In dat plan wordt onder meer gefocust op de terugkeer en het opnieuw kunnen functioneren van gedetineerden in de maatschappij. In een transitiehuis wordt de gedetineerde voorbereid om na afloop van zijn straf zelfstandig te wonen, werken en functioneren binnen de maatschappij.
In Mechelen gaat het eigenlijk om twee naast elkaar gelegen huizen, met in totaal vijftien plaatsen. Iedereen zal er een gewone kamer hebben, en waar meer in gemeenschap zal worden geleefd. Een budget van 900.000 euro is voorzien voor dit project.
Op korte termijn wordt een beslissing verwacht over een pilootproject in Wallonië.
Mechels burgemeester Bart Somers verwijst in een reactie naar zijn bestuursakkoord. Daarin kondigde het stadsbestuur al aan dat het werk zou maken van de re-integratie van ex-gedetineerden. “Ik ben dan ook blij dat de minister onze inspanningen honoreert met de keuze voor Mechelen als Vlaamse pilootstad voor het project transitiehuizen”, aldus Somers. “Zo behoudt Mechelen zijn voorsprong op het vlak van integrale veiligheid.”

bron: Belga