CREG kan voortaan ook aanbieders groepsaankopen controleren

CREG kan voortaan ook aanbieders groepsaankopen controleren

De federale energieregulator CREG zal in de toekomst toezicht kunnen uitoefenen op de organisatoren van groepsaankopen binnen de kleinhandelsmarkt voor elektriciteit en aardgas. Dat staat in een wetsvoorstel, onder meer ingediend door Bert Wollants (N-VA), dat vandaag zonder tegenstem in de Kamercommissie Bedrijfsleven werd goedgekeurd. In november waarschuwde de CREG in een bijgewerkte studie over groepsaankopen dat wie deelneemt aan een groepsaankoop voor energie, niet gegarandeerd het goedkoopste product op de markt krijgt. De regulator vroeg toen een uitbreiding van zijn bevoegdheden zodat hij op systematische basis informatie kan opvragen bij de organisatoren van groepsaankopen. Zo kan dan ook aan de consument gecommuniceerd worden.

“We hebben lang op de bevoegde minister gewacht om het initiatief te nemen, maar het is uiteindelijk het parlement dat de knoop heeft doorgehakt. Hiermee ontsnappen bedrijven als ichoosr, pricewise, wikipower… niet langer aan het toezicht. Een goede zaak voor de consument, want verschillende studies gaven al aan dat groepsaankopen niet steeds de goedkoopste contracten opleveren. Degelijk toezicht kan de consument alleen maar ten goede komen”, stelt een tevreden Bert Wollants, die het voorstel met collega’s van cdH en PS indiende.

bron: Belga