Ecolo en Groen willen samen het volledige Brusselse potentieel benutten

Ecolo en Groen willen samen het volledige Brusselse potentieel benutten

De partijen Groen en Ecolo hebben samen hun visie voor Brussel voorgesteld. Hoewel tweetalige verkiezingslijsten niet toegestaan zijn bij de aanstaande gewestelijke, federale en Europese verkiezingen kiezen de groenen bewust voor een gemeenschappelijke visie die het volledige potentieel van Brussel moet benutten. De groene golf die er kwam bij de gemeenteraadsverkiezingen in Brussel inspireerde Groen en Ecolo om die lijn door te trekken en ook tijdens deze campagne te focussen op een gewest met schone lucht, veilig verkeer, tweetalige scholen en crèches, betaalbare woningen en efficiënte instellingen. Een gezonde hoofdstad met schone lucht, minder auto’s en meer groen in de openbare ruimte blijft het speerpunt van de verkiezingscampagne van Groen en Ecolo, klinkt het.

“De acties van ouders en kinderen aan de schoolpoort zijn duidelijk. We mogen niet langer toekijken terwijl Brusselaars dagelijks ongezonde lucht inademen. Om uitstoot in te perken, stimuleren we het gebruik van het openbaar vervoer door 7 nieuwe snelle lijnen in eigen bedding aan te leggen en de metro, bus, tram, trein en alle deelsystemen in Brussel toegankelijk te maken met één ticket of abonnement”, verklaart Elke Van den Brandt, lijsttrekker voor Groen voor het Brussels parlement.

bron: Belga